คุณ K. N. จาก Poland

คุณ K. N. จาก Poland

คุณ K. N. จาก Poland

ฉันรู้จัก EM ∙ X GOLD มาประมาณ 1.5 ปีที่แล้ว ฉันไม่สามารถใส่พวกเครื่องเพชรได้มาก่อน แต่ตอนนี้ฉันสามารถสนุกกับแฟชั่นของฉันเองได้

About the Author