กระบวนการผลิต

process1

การเพาะปลูกและการหมัก

การเก็บเกี่ยวและการหมักให้เกิดจุลินทรีย์ทีมีประโยชน์ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ

process2

การคัดกรอง

เฉพาะส่วนประกอบที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นที่ถูกนำมาใส่ในถังผสมสำหรับการผลิต

process3

การฆ่าเชื้อ

ส่วนผสมจะถูกฆ่าเชื้อโดยวิ่งผ่านท่อที่อุณหภูมิสูง

การบรรจุขวด

EM・X GOLD จะถูกเทใส่ขวดและเอาใส่กล่องอย่างระมัดระวัง

การควบคุมคุณภาพ

โรงงานผลิต EM・X GOLD ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน FSSC22000 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของอาหารและระบบการจัดการ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการผลิตมีคุณภาพสูงในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขวดจะถูกตรวจสอบเป็นอย่างดีทั้งก่อนและหลังการบรรจุ

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละล๊อตจะถูกนำออกจากโรงงานได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายในเรื่องของค่าพีเอช (ความเป็นกรดด่าง) การประเมินทางประสาทสัมผัส เคมีกายภาพ และสุขอนามัย