คุณ K. W. จาก Grijeckca, Poland

คุณ K. W. จาก Grijeckca, Poland

ฉันดื่ม EM ∙ X GOLD มา 5 ปี เพื่อนฉันแนะนำให้ดื่มเพื่อสุขภาพ หลังจากที่ได้ดื่มมัน ฉันรู้สึกดีและสบายกว่าเดิม

About the Author