คุณ K. Z. จาก Lublin, Poland

คุณ K. Z. จาก Lublin, Poland

เพื่อนฉันแนะนำ EM ∙ X GOLD ในช่วงที่ฉันพักครรภ์เป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่ฉันได้เริ่มดื่มมัน ฉันกลายเป็นคนที่ห่วงใยสุขภาพและเลือกทานแต่สิ่งดี ๆ ตอนนี้ฉันรอไม่ไหวเลยที่จะมีลูกอีกครั้ง แม้ว่าราคาจะค่อนข้างแพง แต่ฉันก็จะแนะนำให้เพื่อนฉันดื่ม

About the Author