Shin Higa

Shin Higa

ประธาน
Shin Higa, ประธานของ EMRO ผู้ควบคุมไม่เพียงแค่ EM Research Organization สำนักงานใหญ่ ในประเทศญี่ปุ่น แต่มีบริษัทในเครืออีก 8 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลก

EMRO มองไปข้างหน้าในอนาคตอีก 100 ปีนับจากนี้

EM Research Organization, Inc. (EMRO) ถูกค้นพบในปี 1994 เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือสังคมด้วยเทคโนโลยี EM โดยเทคโนโลยีจุลินทรีย์นี้ใช้จุลินทรีย์ชนิดดีถูกพัฒนาขึ้นมาโดยศาสตราจารย์ Teruo Higa ในปี 1980

วัตถุประสงค์ของเราสนับสนุนให้สังคมอยู่อย่างยั่งยืนโดยที่ทุกสิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้อย่างมีสุขภาพดีและไม่เจ็บป่วย จุดกำเนิดของ “EM・X” จึงถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1994 สำหรับคนที่ต้องการมีสุขภาพดีและช่วยเหลือปัญหาสุขภาพคนมามากมายทั่วโลก ในปี 2008 เทคโนโลยีใหม่ของเราได้ให้กำเนิด “EM・X GOLD” ขึ้นมา หลังจากปี 2008 เป็นต้นมา EM・X GOLD มากกว่า 4,000,000 ขวดได้ถูกขายออกไปมากกว่า 50 ประเทศ (ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2015)

เราจะวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและทำให้สุขภาพและอาหารปลอดภัย

เรามาทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี EM กันเถอะ!

ตั้งแต่เดิมมา EM (ที่รู้จักกันดีว่าคือจุลินทรีย์ชนิดดี) ถูกพัฒนาสำหรับใช้ในงานเกษตรกรรมทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในยาฆ่าแมลงและปุ๋ย อย่างไรก็ดีมันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มหาศาล เช่น ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและงานก่อสร้าง

เทคโนโลยี EM ช่วยสนับสนุนในด้านการนำสิ่งใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี EM เราสามารถนำของใช้แล้วจากทรัพยากรหลายประเภทกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในทุกระดับของสังคม การใช้เทคโนโลยี EM ในด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากมายและทำให้สังคมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างเป็นธรรมชาติ

มีผลิตภัณฑ์มากมายที่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเช่น สารปรับปรุงสภาพดิน เครื่องดื่ม และอาหาร โดยใช้นวัตกรรมนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่ EMRO เว็บไซต์!