คุณ N.A. จาก Japan

คุณ N.A. จาก Japan

คุณ N.A. จาก Japan

ผมอายุ 82 ปี ดื่ม EM・X GOLD วันละ 100 มล. ผมอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียวและมีสุขภาพแข็งแรงมาก ผมทำสวนและปลูกผักด้วย EM ผมรู้สึกว่า EM ทำให้ผมแข็งแรงและมีพลัง

About the Author

Leave a Reply