คุณ M.S. จาก Japan

คุณ M.S. จาก Japan

คุณ M.S. จาก Japan

ฉันเริ่มใช้ EM เมื่อ18 ปีที่แล้วและปลูกผักเพื่อสุขภาพที่บ้านสำหรับทานกันเองในครอบครัว นอกจากนี้ฉันยังใช้ EM・X GOLD ในการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพอีกด้วย!!

About the Author

Leave a Reply